Images (Banner)
Belpa illustration blé
Contenu (Banner)

De belgische lijst van begunstigden van europese landbouwsteun

Body

Welkom op de website BelPA

Deze website beoogt de jaarlijkse bekendmaking van de financiële steun die wordt toegekend aan begunstigden in België, voor de twee voorgaande afgesloten begrotingsjaren, van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Bekendmaking van de begunstigden van fondsen afkomstig van het ELGF en het ELFPO – Verordening (EG) nr. 1306/2013 (art. 111 e.v.) en de uitvoeringsverordening V(EU) nr. 908/2014 (art. 57 e.v.).

Raadpleeg de lijst Meer weten